Derneğin Amaçları

Derneğin Amaçları

Derneğin Amaçları

Dernek, aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuştur;

Koku Kültürü, eğitim, kültürel ve sanat alanlarının gelişimini sağlamak için çeşitli projeler hazırlamak; bu alanlarda bilimsel ve sosyal faaliyetler yapmak,

Koku kültürünü kapsayan araştırmalar yapmak, toplumun ve gençlerin kozmetik, kokuya olan ilgilerini ve becerilerini artırmak, genç koku uzmanı ve parfümörler yetişmesine destek olmak. Toplumun koku kültürünü kapsayan araştırmalar, deneyler yapmak, çiçeklenme işlemlerinin yaygınlaşmasını sağlamak,

Tarihimizde ve kültürümüzde yer alan gündelik hayatımızın bir parçası olan koku bilincini artırarak fayda sağlamak, Türk koku kültürünü temsil eden koku Uluslararasında yaygınlaştırmak ( gül, misk, amber, ıhlamur)

Sadece coğrafyamızda yetişen siyah gül (Şanlıurfa-halfeti) kırmızı gül (Isparta) vb gibi çiçek kokularının yağlarını çıkartmak tekniklerini yaşatmak ve damıtma meslek guruplarını canlandırmak. Gerekli izinleri alarak yurt içi ve yurt dışında faaliyette bulunmak, yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan dernek veya diğer özel, tüzel ve kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, sosyal, kültürel faaliyetler düzenlemek veya yardımlaşmak,

Dernek bu doğrultuda oluşturacağı imkânlarını öncelikle ulusal ve uluslararası düzeyde başta koku ve kozmetik alanında olmak üzere diğer sağlık, sanat ve eğitim dallarında çalışan genç kuşaklara tahsis etmeyi hedeflemektedir.
Yurt içinde ve yurt dışında gerekli izinlerin alınarak ülkemizin tanıtımı yapılacak olan eğitim, panel, sergi, konferans, workshop (parfüm yarışması, parfüm tasarımı, çiçek özlerinin tanımlanması) düzenleyip, tüm bakanlıklar ve kamu kuruluşları ile ortak projeler yapmak, proje karşılığında destek ve hibe almak, Avrupa Birliğine ve fonlardan kriterlere uygun yararlanmayı da hedeflemek.