Koku Uzmanlığı Mesleki Yeterlilik Seviye 5 Göüş Süreci

   07.05.2019 - 30767 (Mükerer) sayılı resmi gazetede Koku Uzmanlığı seviye 5 Ulusal standardı yayınlanmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile devam eden çalışmalarımızda Ulusal yeterlilik bir formata oturturulmuş olup görüş sürecine başlanmıştır. Aşağıdaki linklerdeki dökümanları inceleyip görüş ve önerlierinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Katkılarınız söz konusu yeterliliğin kalite ve kabul edilebilirliğini artıracaktır. 

   Son görüş bildirme tarihi 15.11.2019 dur.

Saygılarımla
Deniz ÇELİK
Koku Kültürü Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

lgili Makama Üst Yazısı

/uploads/icerik/files/%C4%B0lgiliMakama_E.4529.pdf

Koku Uzmanı UY_Format_2019-Görüşe Çıkan Doküman

/uploads/icerik/files/Koku%20Uzman%C4%B1%20UY_Format_2019-G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fe%20%C3%87%C4%B1kan%20Dok%C3%BCman.pdf

Görüş ve Değerlendirme Formu-UY

/uploads/icerik/files/21.G%C3%B6r%C3%BC%C5%9F%20ve%20De%C4%9Ferlendirme%20Formu-UY.pdf